Thursday, 31 May 2012

Contoh Bahan P&P menarik yang boleh digunakan:-Cover Layer 1


Cover Layer 2

Cover Layer 3
BAGAIMANA MENJAYAKAN 5S

Penglibatan Semua Kakitangan
  • Semua kakitangan di dalam pertubuhan mesti melibatkan di dalam program 5S
  • Semua kakitangan harus memahami 6 sebab munasabah program 5S harus diamal di tempat kerja iaitu
1. tempat kerja yang bersih mempunyai PRODUKTIVITI tinggi
2. tempat kerja yang bersih mempunyai MUTU tinggi
3. tempat kerja yang bersih mengurangkan kos
4. tempat kerja yang bersih memastikan PENGIRIMAN tepat pada masanya
5. tempat kerja yang bersih adalah tempat kerja yang SELAMAT
6. tempat kerja yang bersih mempunyai SEMANGAT PERANSANG yang tinggi

  • Program 5S akan lebih berkesan jika dijadikan salah satu aktiviti di dalam aktiviti-aktiviti kumpulan kecil seperti Kumpulan Mutu (QC) di bahagian-bahagian.
  • Penglibatan Pengurusan Atasan Program tersebut harus diamalkan dalam masa bekerja sebagai program yang diberi kuasa rasmi, tetapi ia tidak harus dianggap sebagai tambahan dalam masa kerja yang lebih (overtime) atau di luar masa bekerja
  • Setiap orang harus diberitahu secara rasmi pentingnya program tersebut.
  • Ketua Jabatan harus membuat pengumuman rasmi mengenai pelancaran program tersebut di mesyuarat berkongsi maklumat (information-sharing) yang dihadiri oleh kakitangan
BAGAIMANA SUSUN DI TEMPAT
KERJA ANDA?
LANGKAH-LANGKAH YANG
HARUS DIAMBIL UNTUK SEIRI


Gunakan Kad Notis Pembuangan
  • Pertama sekali, kenalpasti barang-barang yang kelihatan tidak diperlukan
  • Kemudian tampalkan Kad Notis Pembuangan (Disposal Notice Card)
kepada setiap barang-barang tersebut dengan menerangkan:
i)- apa barang tersebut
ii)- mengapa barang tersebut berada di situ
iii)- barang kepunyaan siapa atau berasal dari mana, dan
iv)- bila barang tersebut harus dihapuskan
  • Di penghujung masa yang ditetapkan (misalnya 1 atau 2 bulan selepas penampalan notis itu), kad tersebut diteliti semula untuk melihat samada sesiapa yang mempunyai keperluan untuk menyimpan barangan tersebut
  • Adalah disarankan agar pendekatan ini digunakan secara meluas di sesuatu jabatan itu dan melibatkan semua kakitangan di setiap peringkat

BAGAIMANA MELAKSANAKAN
SISIH DI TEMPAT KERJA?